dr Iwona Szymusik

dr Iwona Szymusik 2017-01-17T12:44:19+00:00

dr n. med. Iwona Szymusik
specjalista ginekolog-położnik

Wykształcenie i doświadczenie:
W 2003 roku ukończyła Akademię Medyczną w Warszawie i rozpoczęła staż w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus. W roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych (rozprawa na temat przebiegu ciąż po zapłodnieniu pozaustrojowym), a w 2012 roku tytuł specjalisty z położnictwa i ginekologii. Od roku 2004 do chwili obecnej na co dzień pracuje I Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, jest również adiunktem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od początku pracy zawodowej zajmuje się przede wszystkim diagnostyką i leczeniem niepłodności partnerskiej. Przygodę z niepłodnością rozpoczęła w 2004 roku od strony laboratorium embriologicznego. W roku 2013 zdała egzamin ESHRE i uzyskała tytuł embriologa klinicznego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz European Society of Human Reproduction and Embryology. W trakcie pracy zawodowej opublikowała wiele prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych, z których liczne dotyczyły problematyki związanej z niepłodnością.

Dodatkowe aktywności:
Poza niepłodnością interesują ją zagadnienia związane z perintologią, w szczególności ciąże wielopłodowe. Dodatkowo zajmuje się również praktyką ginekologiczno-położniczą (prowadzeniem ciąży, poradnictwem antykoncepcyjnym, hormonalną terapią zastępczą, leczeniem infekcji i innymi problemami, z którymi kobieta w każdym wieku zgłasza się do ginekologa).