Sandra Sieczkowska

Sandra Sieczkowska 2017-12-06T12:42:47+00:00

Sandra Sieczkowska
diagnosta laboratoryjny, seminolog

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, posiadająca prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.