Męski czynnik niepłodności jest główną przyczyną niepłodności u około 40-50% par starających się o dziecko. Coraz obszerniejsze dane potwierdzają rolę stresu oksydacyjnego jako istotnej przyczyny niepłodności u mężczyzn.

Czym jest stres oksydacyjny ?

Stres oksydacyjny jest stanem spowodowanym brakiem równowagi między wytwarzaniem reaktywnych form tlenu (ROS, reactive oxygen species), a układem antyoksydacyjnym organizmu, odpowiedzialnym za ich neutralizację i usuwanie.

Podczas, gdy niewielki ilości ROS są wymagane do normalnego funkcjonowania plemników, nadmierna ich produkcja prowadzi do peroksydacji lipidów, uszkodzenia DNA oraz zwiększonej apoptozy, co skutkuje nieprawidłowymi parametrami nasienia i niepowodzeniami podczas stosowania technik wspomaganego rozrodu, m.in.:

 • Upośledzone zapłodnienie poprzez wpływ na kapacytację plemników i reakcję akrosomalną
 • Peroksydacja lipidów, która uszkadza powierzchnię plemników, powodując nieprawidłową morfologię i upośledzoną ruchliwość
 • Uszkodzenie białek na powierzchni komórek, odpowiedzialnych za sygnalizację komórkową, może również wpływać na działanie enzymatyczne w komórce
 • Peroksydacja DNA i jego późniejsza utrata struktury lub fragmentacja

Co wywołuje stres oksydacyjny ?

Na wywoływania stresu oksydacyjnego, wpływa wiele czynników:

 • Toksyczność środowiska
 • Styl życia (palenie, alkohol, otyłość)
 • Starzenie się
 • Stres

Kluczowym czynnikiem wewnętrznym, przyczyniającym się do stresu oksydacyjnego są procesy zapalne w drogach moczowo-płciowych, wywodzące się z:

 • Żylaków powrózka nasiennego
 • Niecałkowicie wyleczonych infekcji
 • Niektórych chorób ogólnoustrojowych, takich jak np. cukrzyca

Zastosowanie testu stresu oksydacyjnego wspiera diagnostykę niepłodności męskiej, szczególnie w przypadkach niewyjaśnionej niepłodności, żylaków powrózka nasiennego, nieprawidłowych parametrów nasienia i/lub nieudanych rezultatów IVF.

Ponieważ stres oksydacyjny odgrywa dużą rolę w upośledzeniu funkcji rozrodczej mężczyzn, badania stresu oksydacyjnego w nasienia są zawarte w najnowszych zaleceniach dotyczących diagnostyki niepłodności męskiej, opublikowanych przez Europejskie Towarzystwo Rozrodu Człowieka i Embriologii (ESHRE).

Czym jest test MiOXSYS ?

MiOXSYS jest jakościowym testem elektrochemicznym, który mierzy sORP – statyczny potencjał oksydacyjno-redukcyjny w spermie, który opisany jest jako stosunek między całkowitą aktywnością utleniającą, a całkowitą aktywnością redukującą.

Pomiar statycznego potencjału oksydacyjno-redukcyjnego z użyciem MiOXSYS, prowadzony jest w oparciu o zasadę oceny redoks. W przeciwieństwie do innych badań sORP stanowi zintegrowany pomiar wszystkich znanych i nieznanych utleniaczy i substancji redukujących, co sprawia, że jest to pomiar istotny klinicznie.

MiOXSYS, to obecnie najdokładniejszy i najszybszy aktualnie dostępny test stresu oksydacyjnego.

W badaniach walidacji klinicznej sORP MiOXSYS, zapewnia lepszą dodatnią wartość predykcyjną (PPV=97,6%), co jest wymagane dla badań diagnostycznych, dotyczących potwierdzania dolegliwości.

Testy MiOXSYS zostały potwierdzone klinicznie przy wartości odcięcia 1,38 mV/106 plemników/ml.

 • Jeśli wynik testu wynosi do 1,38 mV/106 plemników/ml – sORP jest zrównoważony (wynik prawidłowy)
 • Jeśli wynik testu wynosi 1,38 mV/106 plemników/ml lub więcej – sORP jest niezrównoważony (wynik nieprawidłowy, plemniki znajdują się w stanie stresu oksydacyjnego)

Podwyższony wynik poziomu stresu oksydacyjnego wymaga konsultacji z lekarzem specjalizującym się w niepłodności męskiej i dobrania odpowiedniej metody leczenia.