1. Dawstwo Komórek Jajowych
  • Egg sharing

Egg sharing to potoczna nazwa programu, w którym pacjentki przychodni dzielą się swoimi komórkami jajowymi pozyskanymi w trakcie stymulacji jajników z pacjentkami, które wymagają przeprowadzenia terapii z użyciem komórki dawczyni.

W FertiMedica oferujemy terapię zapłodnienia pozaustrojowego z użyciem komórek pozyskanych od naszych pacjentek. Dawczyni zostaje dobrana przez lekarza na podstawie cech fenotypowych i zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem pozostaje anonimowa.

Pacjentka-biorczyni pokrywa wyłącznie koszty związane z procedurą pozyskania oocytów oraz przeprowadzenia procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Przychodnia nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

Możliwość skorzystania z procedury egg sharing zależy od aktualnej dostępności gamet oraz zgodności fenotypowej dawczyni i biorczyni.

  • Dawstwo z wykorzystaniem oocytów z banku komórek OvoBank (Hiszpania)

FertiMedica oferuje możliwość zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem komórek rozrodczych zdeponowanych w hiszpańskim banku gamet OvoBank. Procedurą doboru komórek pod względem zgodności fenotypów zajmuje się lekarz prowadzący z FertiMedica we współpracy z OvoBank.

Pacjentka pokrywa koszty pozyskania komórek od dawczyni i sprowadzenia ich do Polski bezpośrednio w OvoBank (przelew bankowy). Procedura zapłodnienia pozaustrojowego wykonywana jest w FertiMedica.

2. Dawstwo nasienia

FertiMedica oferuje możliwość wykonania zabiegu inseminacji domacicznej i zapłodnienia pozaustrojowego z wykorzystaniem nasienia dawcy.

Męskie gamety rozrodcze zdeponowane w FertiMedica pochodzą z duńskiego banku nasienia European Sperm Bank i pobrane są od anonimowych dawców. Nasienie dobierane jest pod kątem podobieństwa cech fenotypowych z partnerem pacjentki.