Z dotychczasowych obserwacji wynika, że kobiety ciężarne nie są w większym stopniu narażone na zakażenie w stosunku do populacji ogólnej, należy jednak pamiętać, że przy innych infekcjach wirusowych (np. grypie) ciężarne są w grupie większego ryzyka wystąpienia powikłań. Jak dotąd nie odnotowano zgonu kobiety ciężarnej spowodowanego zakażeniem koronawirusem SAR-CoV-2.

Zakażenie koronawirusem w ciąży może zwiększać ryzyko porodu przedwczesnego.

Wiadomo, że gorączka towarzysząca wirusowym infekcjom w pierwszym trymestrze ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad rozwojowych u płodu.

Jak dotąd, nie odnotowano transmisji wertykalnej z matki na płód (dotyczy to także pozostałych koronawirusów MERS-CoV oraz SARS-CoV).  Możliwe natomiast jest zakażenie noworodka przez matkę po porodzie.

Nie stwierdzono obecności wirusa w płynie owodniowym ani w mleku matek zainfekowanych wirusem, natomiast w jednym przypadku stwierdzono obecność przeciwciał przeciw wirusowi w pokarmie kobiecym.

Więcej informacji na: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf