Koronawirus SARS-CoV-2 – ważne informacje

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do rekomendacji służb sanitarnych i profesjonalistów medycznych.

Osoby z objawami grypopodobnymi i/lub gorączką, kaszlem, biegunką nie powinny przychodzić do Przychodni FertiMedica na planowe wizyty. Prosimy o telefoniczne odwołanie wizyty i przełożenie jej na późniejszy termin.

Jeśli w ostatnim czasie przebywali Państwo w którymś z krajów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem, powinni Państwo przez 14 dni pozostać w domu i nie zgłaszać się w tym czasie na wizyty do FertiMedica, zaplanowane wizyty prosimy telefonicznie przełożyć na późniejszy termin. Lista krajów wysokiego ryzyka jest regularnie aktualizowana na stronie https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci – komunikaty dla podróżujących.

Koronawirus SARS-CoV-2 a ciąża2020-03-12T07:26:42+00:00

Z dotychczasowych obserwacji wynika, że kobiety ciężarne nie są w większym stopniu narażone na zakażenie w stosunku do populacji ogólnej, należy jednak pamiętać, że przy innych infekcjach wirusowych (np. grypie) ciężarne są w grupie większego ryzyka wystąpienia powikłań. Jak dotąd nie odnotowano zgonu kobiety ciężarnej spowodowanego zakażeniem koronawirusem SAR-CoV-2.

Zakażenie koronawirusem w ciąży może zwiększać ryzyko porodu przedwczesnego.

Wiadomo, że gorączka towarzysząca wirusowym infekcjom w pierwszym trymestrze ciąży wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wad rozwojowych u płodu.

Jak dotąd, nie odnotowano transmisji wertykalnej z matki na płód (dotyczy to także pozostałych koronawirusów MERS-CoV oraz SARS-CoV).  Możliwe natomiast jest zakażenie noworodka przez matkę po porodzie.

Nie stwierdzono obecności wirusa w płynie owodniowym ani w mleku matek zainfekowanych wirusem, natomiast w jednym przypadku stwierdzono obecność przeciwciał przeciw wirusowi w pokarmie kobiecym.

Więcej informacji na: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/specific-groups/pregnancy-faq.html

https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/coronavirus-covid-19-virus-infection-in-pregnancy-2020-03-09.pdf

Koronawirus SARS-CoV-2 a leczenie niepłodności2020-03-12T07:26:03+00:00

ASRM (Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Rozrodu) zaleca, aby pacjenci będący w procesie leczenia niepłodności (zarówno kobiety, jak i mężczyźni) unikali podróży do krajów o wysokim ryzyku zakażenia oraz unikali kontaktów z osobami podróżujących do tych rejonów.

Osoby spełniające kryteria diagnostyczne COVID-19 powinny odroczyć próby zachodzenia w ciążę do czasu wyleczenia zakażenia. W przypadku osób będących w trakcie leczenia metodą IVF należy odstąpić od świeżego transferu i zamrozić wszystkie zarodki do czasu wykluczenia lub wyleczenia choroby.

Więcej informacji na:

https://www.sart.org/news-and-publications/news-and-research/press-releases-and-bulletins/sart-and-asrm-issue-advice-for-infertility-patients-concerning-the-novel-coronavirus-covid-19/

2020-03-12T07:50:50+00:00

Share This Story, Choose Your Platform!