Zakochaj się w Warszawie zdrowej logo

 

 

FertiMedica Centrum Płodności jest realizatorem programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2019-2022.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z programu.

Zapłodnienie pozaustrojowe
Procedura ochrony płodności przed terapią onkologiczną