Jeżeli nie planujesz obecnie dziecka, a chcesz dać sobie jak największe i najlepsze szanse na macierzyństwo w przyszłości – BabyLater jest dla Ciebie.

Program ten umożliwia deponowanie komórek jajowych na przyszłość, na ten właściwy moment. Jego największą zaletą jest możliwość zatrzymania „starzenia” się komórek jajowych – pobrane i zamrożone oocyty młodej kobiety utrzymują przez wiele lat swoją jakość genetyczną.

W Polsce od prawie 10 lat stosowana jest metoda mrożenia komórek jajowych zwana witryfikacją. Do procedury mrożenia uzyskuje się komórki jajowe po stymulacji hormonalnej pacjentki, które pobierane są podczas zabiegu punkcji jajników wykonywanego w krótkim znieczuleniu dożylnym. W zależności od wieku kobiety i jej rezerwy jajnikowej, podczas zabiegu można pobrać i zabezpieczyć na przyszłość od kilku do kilkunastu komórek jajowych.

Zapraszamy na Baby Later