FertiMedica stworzyła specjalne spotkania edukacyjno-informacyjne, dotyczące zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro), których patronem jest Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. Spotkania „Oswoić In Vitro” prowadzą dr n. med. Ewa Goncikowska oraz przewodnicząca Stowarzyszenia „Nasz Bocian” Anna Krawczak.

„Oswoić In Vitro” podzielone jest na dwa główne bloki tematyczne. Dotyczą one zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego oraz wsparcia terapii.

Zabieg zapłodnienia pozaustrojowego
 • Omówienie wskazań do zabiegu
 • Proces przygotowania do programu
 • Cel i przebieg hiperstymulacji jajników
 • Zabieg pobrania komórek jajowych
 • Omówienie etapów laboratoryjnych zabiegu: zapłodnienie klasyczne, ICSI, IMSI, hodowla zarodków, mrożenie
 • Transfer zarodków do macicy
 • Postępowanie po transferze
 • Ewentualne powikłania
Wsparcie terapii
 • Rola psychiki w procesie leczenia niepłodności

 • Świąteczne życzenia powiększenia rodziny – jak nie poddać się smutkowi i irytacji

 • Rola akupunktury w procesie leczenia niepłodności

 • Akupunktura przed i po transferze zarodka – większe szanse implantacji, mniejsze ryzyko poronienia
 Akcja ma charakter pro bono.