Pozostając w zgodzie ze swoją filozofią, którą jest jak najpełniejsza opieka nad parami starającymi się o dziecko, FertiMedica zapewnia pomoc psychologa w zwiększonym niż proponują to inne przychodnie zakresie. Oznacza to, że wszyscy pacjenci kliniki mogą liczyć na różnorodne rozwiązania, będące pomocą na każdym etapie starań.
• dyżur telefoniczny
• poczta elektroniczna
• pierwsza bezpłatna konsultacja
• spotkania wspierające, informacyjne i terapeutyczne (indywidualne lub w parze)
• interwencja w kryzysie
• konsultacje z dawcami/biorcami
• stała grupa wsparcia dla kobiet starających się o dziecko „Nie jesteś sama”
• warsztaty ProkreAkcja
• cykliczne bezpłatne spotkania tematyczne
• „Łagodniej przez in­vitro”

• dyżur telefoniczny
Co tydzień, przez godzinę przy telefonie dyżuruje nasz psycholog. Jeśli chcesz o coś zapytać, skonsultować, masz jakieś wątpliwości, coś Cię nurtuje – zadzwoń i porozmawiaj. Dyżur w środy, od godziny 13.00 do 14.00. Telefon: 22­3797987.

• poczta elektroniczna
Do naszego psychologa możesz napisać zawsze. Odpowiedź otrzymasz w ciągu 48 godzin. Pamiętaj jednak, że nie jest to zastępcza forma konsultacji psychologicznej ani forma zamienna do spotkań, raczej ich uzupełnienie lub wstępny kontakt. Pisz na adres: tatiana.ostaszewska­mosak@fertimedica.pl.

• pierwsza bezpłatna konsultacja
Pierwsze spotkanie z psychologiem w FertiMedica jest dla pacjentów Kliniki bezpłatne. Ma na celu wzajemne zapoznanie się oraz wstępną ocenę stanu psychicznego starających się o dziecko, w tym rozpoznanie ich potrzeb oraz dopasowanie metod leczenia i dalszej pracy psychologicznej. Czasami pierwsza konsultacja to tak zwana psychoedukacja polegająca na uzupełnieniu wiedzy pacjentów oraz rozwianiu ich wątpliwości. Takie spotkanie nie niesie za sobą żadnych dalszych zobowiązań – nie jest jednoznaczne z podjęciem terapii, nie obliguje do kolejnych wizyt jeśli pacjenci nie są nimi zainteresowani.

spotkania wspierające, informacyjne i terapeutyczne (indywidualne lub w parze) Spotkania z psychologiem mogą odbywać się indywidualnie lub w parze. W zależności od zgłaszanych problemów i potrzeb dobrana zostanie odpowiednia forma dalszej pracy.

Pomoc indywidualna to najczęściej stosowana forma pracy psychologicznej. Służy szczegółowemu przyjrzeniu się trudnościom osoby i znalezieniu jak najlepszych metod poprawy jej samopoczucia. Starania o dziecko to dla niektórych proces długi i trudny, w którym pojawiają się trudności i problemy, utrudniające leczenie. Dlatego warto skorzystać z pomocy tak wcześnie, jak tylko to jest możliwe. Czasami wystarczy jedno spotkanie, by poczuć się lepiej i rozpocząć proces odzyskiwania sił.

­Psychoterapia ­ to praca na głębszym poziomie, wymagająca co najmniej kilkunastu spotkań, nastawiona na omówienie i próbę rozwiązania szerszego spektrum problemów. Pomaga uporać się z ograniczającymi przekonaniami, pozwala zapoznać się z mechanizmami rządzącymi zachowaniami i reakcjami pacjenta, zaplanować oraz wprowadzić dalsze zmiany.

Praca w parze jeśli zgłaszany jest problem w parze to pierwsze spotkanie będzie poświęcone przyjrzeniu się wzajemnej relacji w sytuacji leczenia niepłodności. Rozpoznany zostanie zakres dalszej ewentualnej pomocy lub zajmiemy się doraźnymi trudnościami oraz postaramy się znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Jeśli para wykazuje gotowość do podjęcia dłuższej pracy można podjąć terapię, polegającą na cyklu spotkań wprowadzających modyfikacje ich wzajemnych relacji. Zajmiemy się prawdopodobnie takimi zakresami jak ­ doskonalenie komunikacji, próba spojrzenia na świat oczami drugiej strony, rozwijanie konkretnych umiejętności radzenia sobie z problemami własnymi i partnera.

• interwencja w kryzysie
Jest to pomoc doraźna, która nastawiona jest na działanie zaraz po lub nawet w trudnym lub traumatycznym momencie leczenia (niespodziewana informacja, nagła strata, konflikt, itp.) Pozwala uporać się z najgorszymi emocjami i przygotowuje do dalszego radzenia sobie, pomaga w szybszym dojściu do emocjonalnej równowagi.

• konsultacje z dawcami/biorcami
Dawstwo i biorstwo to sytuacja, która obciążona jest wieloma trudnościami, z których leczący się nie zawsze zdają sobie sprawę. Ich pragnienie posiadania dziecka jest tak duże, że niektóre aspekty procesu po prostu umykają w natłoku działań i emocji. W naszym Centrum konsultacja z psychologiem dawców oraz biorców jest obowiązkowa. Jest to spotkanie, na którym omówione są kluczowe w takich przypadkach zagadnienia. Badana jest motywacja oraz stan psychiczny uczestniczących w nim osób a psycholog pełni tutaj rolę obrońcy i „adwokata” mającego przyjść na świat dziecka.

• warsztaty ProkreAkcja
To cykl spotkań w grupie (zazwyczaj 6­osobowej) dla kobiet leczących niepłodność. Umożliwia on przyjrzenie się swojej sytuacji z innej strony. Pozwala zmienić sposób myślenia i działania, wprowadzić więcej spokoju i równowagi w dotychczasowe życie zdominowane przez starania. Jest także niezastąpioną sposobnością poznania innych kobiet będących w podobnej sytuacji emocjonalnej.

Psycholog FertiMedica pracuje głównie w nurcie poznawczo­behawioralnym, który jest najlepiej przebadanym metodologicznie podejściem i wykazuje się najlepszymi wskaźnikami skuteczności.