Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2019 2019-08-05T07:23:52+00:00

FertiMedica jest realizatorem programu

Stołeczna kampania na rzecz wspierania osób dotkniętych niepłodnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego  w latach 2017-2019

finansowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę

Zapraszamy wszystkie chętne pary, spełniające kryteria programu na wizytę kwalifikacyjną, do naszej przychodni.  Kwota dofinasowania wynosi maksymalnie 5625 zł.

Uprzejmie prosimy o zabranie ze sobą na pierwszą wizytę:

 • dokumentacji medycznej potwierdzającej minimum rok leczenia niepłodności

 • wyniku badania poziomu hormonu AMH wykonanego nie później niż pół roku przed dniem kwalifikacji do programu

I. KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE

1. Kryteria dopuszczenia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 25-40 lat,

 • w dniu kwalifikacji do programu para zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od 2 lat, para składa stosowne oświadczenie w przychodni,

 • rezerwa jajnikowa pacjentki mierzona stężeniem AMH wynosi powyżej 0,7 ng/ml, (wynik AMH wykonany w przeciągu pół roku przed datą kwalifikacji),

 • para została zakwalifikowana do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego  przez realizatora programu, zgodnie  z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii i ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

 • osoby pozostają w związku , o jakim mowa w definicji dawstwa partnerskiego, zawartej w art. 2 ust. 1 pkt 8 z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności,

 • pacjenci nie korzystali lub korzystali maksymalnie 2 razy z finasowania zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w ramach innego programu realizowanego ze środków publicznych.

2. Kryteria dopuszczenia kobiety do kriokonserwacji komórek jajowych, u której z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną:

 • wiek kobiety mieści się w przedziale 18-40 lat,

 • w dniu kwalifikacji do programu zamieszkuje na terenie Warszawy przynajmniej od dwóch lat, pacjentka podpisuje stosowne oświadczenie w przychodni.

II. OGÓLNE ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

1. W ramach programu dopuszcza się wykonanie maksymalnie 3 procedur zapłodnienia pozaustrojowego dla jednej pary, jeśli wskutek pierwszej lub drugiej procedury nie doszło do urodzenia dziecka.

2. Pacjenci składają , że nie uczestniczyli lub uczestniczyli co najwyżej w dwóch zabiegach zapłodnienia pozaustrojowego w innych programach leczenia niepłodności finansowanych ze środków publicznych (wtedy przysługuje jedna próba).

3. Procedura zapłodnienia pozaustrojowego obejmuje wykonanie następujących elementów:

 • stymulację mnogiego jajeczkowania

 • wykonanie punkcji pęcherzyków jajowych,

 • wykonanie znieczulenia ogólnego przed punkcją,

 • pobranie nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,

 • zapłodnienie pozaustrojowe i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

 • jeden transfer zarodków do jamy macicy,

 • kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nietransferowanych do jamy macicy.

4. Miasto Stołeczne Warszawa pokrywa część kosztów związanych z przeprowadzeniem procedury zapłodnienia pozaustrojowego maksymalnie do kwoty 5625 zł.

5. Miasto Stołeczne Warszawa pokrywa koszt zamrożenia komórek jajowych u kobiet wymagających terapii gonadotoksycznej do kwoty  540 zł. Procedura mająca na celu stymulację mnogiego jajeczkowania oraz punkcję jajników wraz ze znieczuleniem ogólnym nie jest dofinasowana ze środków publicznych.

6. Miasto Stołeczne Warszawa pokrywa tylko koszt wykonanych procedur.

7. Osoby przystępujące do programu zobowiązane są do wypełnienia i podpisania Formularza uczestnictwa w programie dostępnego w FertiMedica Centrum Płodności Sp. z o.o. Sp. kom. oraz po zakończeniu programu osoby te zobowiązane są do wypełnienia ankiety satysfakcji pacjenta.

III. ZASADY FINASOWANIA PROCEDUR W PROGRAMIE

1. Miasto Stołeczne Warszawa pokrywa koszt wykonanych procedur do kwoty 5625 zł.

2. Pacjent pokrywa koszt wykonanych procedur według następującego schematu:

 • 79 zł za wykonanie stymulacji mnogiego jajeczkowania wraz z monitoringiem jej przebiegu,

 • 173 zł za wykonanie punkcji jajników,

 • 57 zł za wykonanie znieczulenia ogólnego przed punkcją jajników,

 • 57 zł za pobranie nasienia i przygotowanie plemników do zapłodnienia,

 • 394 zł za wykonanie zapłodnienia pozaustrojowego i nadzór nad rozwojem zarodków in vitro,

 • 139 zł za transfer zarodków do jamy macicy,

 • 300 zł za rozmrożenie zarodków do pierwszego kriotransferu*

 • 76 zł za kriokonserwację zarodków z zachowanym potencjałem rozwojowym nie transferowanych do jamy macicy,

 • 60 zł za kriokonserwację komórek jajowych kobiet, u których z powodu choroby nowotworowej należy zastosować terapię gonadotoksyczną.

*w sytuacji, w której nie doszło do transferu świeżych zarodków, pacjent ma prawo do dofinansowania pierwszego transferu zarodków mrożonych.

3. Koszty związane opcjonalnymi dodatkowymi usługami towarzyszącymi procedurze pokrywane są w pełni przez pacjenta.

Usługi dodatkowe:

 • hodowla zarodków w EmbryScope – 1200 zł

 • procedura IMSI/PICSI – 1000 zł

 • EmbryoGlue – 380 zł

 • wspomaganie wylęgania zarodka 600 zł

 • kontrolowane uszkodzenie endometrium (scratching) – 180 zł

 • zamrożenie komórek jajowych (do 6 komórek jajowych) – 700 zł

 • zamrożenie dodatkowych komórek jajowych (do 2 komórek jajowych) – 200 zł

 • transfer mrożonego zarodka – 1650 zł

 • abonament roczny za przechowywanie zamrożonych zarodków – 450 zł

 • abonament roczny za przechowywanie zamrożonych komórek jajowych – 400 zł

4. Pacjent ma możliwość odpłatnego skorzystania z dodatkowych usług wpływających na powodzenie zabiegu, które nie są dofinasowane z budżetu Miasta Stołecznego Warszawy takich jak hodowla zarodków w EmbryoScope, wykorzystanie medium EmbryoGlue i inne.

 

ZAPISY NA KWALIFIKACJE

Zadzwoń do nas i umów się na wizytę:

tel. 22 379 79 87