Dariusz Miszczak
Embriolog kliniczny

Wykształcenie i doświadczenie:
Absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku biotechnologia (specjalizacja: biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt). Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy w laboratorium wspomaganego rozrodu.