Dr Damian Kuleta

Dr Damian Kuleta

Dr Damian Kuleta jest absolwentem I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.

Zawodowo przez wiele lat związany z I Kliniką Ginekologii i Położnictwa Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, SPSK im. Prof. W.Orlowskiego w Warszawie, gdzie odbył szkolenie specjalizacyjne, zakończone w roku 2015 uzyskaniem tytułu specjalisty ginekologa – położnika. Zdobywał także doświadczenie zawodowe w Fertility Center Massachusetts General Hospital of Harvard Medical School w USA, w Londynie oraz Centrum Medycznym Żelazna w Warszawie. Autor i współautor publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG), European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) oraz Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Associate (RCOG Associate).

Interesuje go diagnostyka i leczenie niepłodności oraz techniki operacyjne, zwłaszcza endoskopowe w leczeniu chorób układu rozrodczego.