dr Małgorzata Santor-Zaczyńska
specjalista ginekolog-położnik

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie

W 2008 roku rozpoczęła pracę w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, gdzie odbyła szkolenie specjalizacyjne zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty położnictwa i ginekologii. Codzienna praktyka lekarska obejmuje pacjentki z problemami onkologicznymi oraz z problemami wymagającymi pilnej diagnostyki i lub interwencji ginekologiczno położniczej.

Zainteresowania: endoskopowe leczenie chorób układu rozrodczego w tym z wykorzystaniem chirurgii robotycznej,  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologii Plastycznej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu.