Sandra Sieczkowska

Sandra Sieczkowska 2018-07-20T14:37:36+00:00

mgr Sandra Sieczkowska
diagnosta laboratoryjny, seminolog

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, posiadająca prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.