Sandra Sieczkowska

Sandra Sieczkowska 2018-03-27T14:44:14+00:00

Sandra Sieczkowska
diagnosta laboratoryjny, seminolog

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, posiadająca prawo do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.