Raport Koalicji

Raport Koalicji na Rzecz Kompleksowej Terapii Niepłodności.
FertiMedica od początku działalności kładzie duży nacisk na rolę kompleksowej opieki nad pacjentem niepłodnym. Dzięki naszej inicjatywie powstała Koalicja na Rzecz Kompleksowej Terapii Niepłodności oraz raport, który ma na celu zwrócenie uwagi pacjentów i lekarzy właśnie na ten aspekt leczenia.
Jak pokazują dane kliniczne, dzięki kompleksowemu leczeniu niepłodności, zarówno
w zakresie medycznym, jak i psychologicznym, blisko 75% par spośród tych, którym udaje się zajść w ciążę w ramach terapii niepłodności, uzyskuje taki efekt na etapie poprzedzającym zabieg in vitro. Zapewnienie pacjentom kompleksowego wsparcia może sprawić, że cała terapia będzie bardziej skuteczna, a więc mniej kosztowna, zarówno w wymiarze finansowym, jak i psychicznym.

Tymczasem dostęp do usług medycznych tego typu, z uwagi na brak rozwiązań systemowych, wciąż pozostaje poza zasięgiem większości niepłodnych par w Polsce.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem (Kliknij i pobierz)