Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGT) w FertiMedica

Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna (PGT) to zaawansowane narzędzie diagnostyczne, które pozwala na wykrycie wad genetycznych zarodków, przed ich przeniesieniem do jamy macicy podczas transferu.

Rodzaje PGT:

  1. PGT-A (PGS) (preimplantacyjna diagnostyka genetyczna aneuploidii)

Wykrywa nieprawidłową liczbę chromosomów w zarodkach.

  1. PGT-M (PGD) (preimplantacyjna diagnostyka genetyczna monogenowa)

Wykrywa konkretne mutacje w obrębie pojedynczego genu

  1. PGT-SR (PGS) (preimplantacyjna diagnostyka genetyczna reorganizacji strukturalnych chromosomów)

Wykrywa strukturalne zmiany w chromosomach

Wskazania do przeprowadzenia diagnostyki PGT:

PGT jest zalecana parom, u których występuje wysokie ryzyko wystąpienia wad genetycznych u potomstwa. Wskazaniami do wykonania diagnostyki preimplantacyjnej są nawracające poronienia oraz przekroczenie przez kobietę 35 roku życia. Zastosowanie PGT może zwiększyć szanse na implantację i rozwój zdrowej ciąży, ponieważ do transferu wybiera się zarodki pozbawione wad genetycznych.

Dlaczego warto skorzystać z diagnostyki PGT?

Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna daje parom możliwość uniknięcia przekazania dziedziczonych wad genetycznych swojemu potomstwu. Zwiększa skuteczność procedur IVF poprzez selekcję prawidłowych genetycznie zarodków. PGT może zwiększyć szanse  uzyskania zdrowej ciąży oraz zmniejszyć ryzyko poronienia i powikłań związanych z genetycznymi wadami zarodków.

Bezpieczeństwo zastosowania diagnostyki PGT

Preimplantacyjna diagnostyka genetyczna jest procedurą, która wiąże się z pewnym ryzykiem, ale jest uważana za bezpieczną dla zarodka. Oto kilka istotnych faktów dotyczących bezpieczeństwa PGT:

  1. Bezpośrednie ryzyko dla zarodka: procedura PGT obejmuje pobranie kilku komórek trofoektodermy z zarodka w stadium blastocysty. Ryzyko zatrzymania dalszego rozwoju zarodka jest minimalne. Blastocystę po pobraniu materiału do badań poddaje się procesowi witryfikacji i przechowuje do czasu uzyskania wyników i wyznaczenia daty transferu.
  2. Techniki diagnostyczne: PGT wykorzystuje zaawansowane techniki diagnostyczne analizy DNA – sekwencjonowanie następnej generacji (ang. Next Generation Sequencing – NGS). Stały rozwój i udoskonalenie technik analizy zwiększają ich skuteczność i precyzję. Embriolodzy i genetycy starają się minimalizować wszelkie ryzyko dla zarodka, stosując odpowiednie protokoły i procedury.
  3. Możliwość błędów diagnostycznych: mimo zaawansowania technik PGT istnieje niewielkie ryzyko błędów diagnostycznych. Wynika to z kilku czynników, takich jak liczba analizowanych komórek czy obecność mozaicyzmu (mieszanej linii genetycznej). Ważne jest, aby po otrzymaniu wyniku skonsultować się ze specjalistą.

Należy pamiętać, że w FertiMedica do każdego przypadku podchodzimy indywidualnie. Decyzję o przeprowadzeniu PGT powinno się  podjąć po konsultacji z lekarzem, który z pomocą zespołu embriologicznego, będzie mógł przedstawić konkretne ryzyko i korzyści wynikające z przeprowadzeniem PGT.

Zapraszamy do FertiMedica