Test PAPPA

Test PAPP-A, czyli Pregnancy-Associated Plasma Protein-A, to badanie przeprowadzane w ciąży w celu oceny ryzyka związanego z nieprawidłowościami genetycznymi u rozwijającego się płodu.

Cel testu PAPP-A: Test PAPP-A pomaga ocenić ryzyko wystąpienia zespołów genetycznych, takich jak zespół Downa (trisomia 21) i inne wrodzone wady rozwojowe u dziecka. Wynik testu PAPP-A jest jednym z elementów oceny ryzyka wystąpienia choroby u dziecka.

Kiedy jest wykonywany: Test PAPP-A jest przeprowadzany między 11. a 14. tygodniem ciąży. Może być wykonywany samodzielnie lub jako część bardziej zaawansowanego badania, takiego jak test potrójny (PAPP-A, hCG i NF).

Jak jest wykonywany: Test PAPP-A polega na pobraniu próbki krwi od matki oraz ocenie płodu w badaniu usg.

Co oznacza wynik: Wynik testu PAPP-A, w połączeniu z innymi danymi, pomaga ocenić ryzyko wrodzonych wad genetycznych. Wynik może być wykorzystany do dalszych badań i konsultacji z lekarzem.

Pamiętaj, że wynik testu PAPP-A nie jest diagnozą, ale jedynie oceną ryzyka wystąpienia choroby genetycznej u dziecka. Jeśli wynik testu PAPP-A budzi jakiekolwiek wątpliwości lub obawy, warto skonsultować się z lekarzem lub specjalistą ds. genetyki, który pomoże dokładnie ocenić sytuację i zaplanować dalsze kroki.

Zapraszamy do FertiMedica