Skuteczność leczenia

Skuteczność leczenia metodą zapłodnienia pozaustrojowego w latach 2017-2020 oraz 2021 wyrażona odsetkiem ciąż klinicznych uzyskanych po transferze zarodka świeżego i mrożonego.

Wyniki uzyskane w Fertimedica porównano ze średnią skutecznością innych ośrodków w Polsce i Europie. W tym celu wyniki zestawiono z raportem opracowanym w 2021 roku przez PTMRiE oraz SPiN PTG na podstawie danych zebranych przez polskie ośrodki za okres od 2013 do 2016 roku, a także z najnowszym raportem europejskiego konsorcjum EIM prowadzonego przez ESHRE w oparciu o dane z 2017 roku udostępnione przez kliniki leczenia niepłodności zlokalizowane na terenie Europy.

Zapraszamy do FertiMedica