In vitro z komórkami dawców

In vitro z wykorzystaniem komórek rozrodczych dawców to procedura medyczna wykorzystywana w przypadku par, które z różnych powodów medycznych nie mogą począć dziecka, a co za tym idzie – spełnić swojego marzenia o rodzicielstwie. Przypadki, w których rekomendowane jest użycie komórek rozrodczych pochodzących z dawstwa:

Problemy z płodnością u partnerki: W sytuacji kiedy kobieta ma trudności z produkcją własnych zdolnych do zapłodnienia komórek jajowych, na przykład ze względu na wiek, zaburzenia hormonalne lub onkoterapię.
Problemy z płodnością u partnera: W przypadku mężczyzn, którzy nie produkują nasienia zdolnego do zapłodnienia komórki jajowej.
Zagrożenie dziedzicznymi chorobami: Jeśli jedno lub oboje przyszli rodzice są nosicielami dziedzicznych chorób genetycznych i chcą uniknąć przekazania tych chorób potomstwu.
 
W procedurze tej wykorzystujemy komórki jajowe lub nasienie pochodzące od anonimowego dawcy w celu utworzenia zarodka poza organizmem matki. Komórki jajowe wykorzystywane w FertiMedica pochodzą z banku komórek naszej przychodni lub sprowadzane są z hiszpańskiego banku Ovobank, z którym współpracujemy już od lat. Nasienie pochodzi z duńskiego banku nasienia European Sperm Bank.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź informacje na naszej stronie Dawstwo

Zapraszamy do FertiMedica