Urologia

Konsultacja urologiczna ma na celu wykluczenie zaburzeń układu moczowo-płciowego mogących wpływać na zaburzenia płodności. Prawidłowe funkcjonowanie narządów układu moczowo-płciowego ma kluczowe znaczenie dla płodności mężczyzny.

W trakcie konsultacji lekarz przeprowadza dokładny wywiad z pacjentem dotyczący jego dolegliwości, chorób przewlekłych, zażywanych leków, przbytych zabiegów operacyjnych, urazów. Padną również pytania dotyczące stylu życia, nawyków żywieniowych i chorób występujących w rodzinie. Kolejną częścią konsultacj jest badanie przedmiotowe, na które składa się badanie ogólne, ocena zewnętrznych narządów płciowych oraz badanie przezodbytnicze prostaty.

Na zakończenie konsultacji lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań, takich jak posiew nasienia, badania krwi, czy badania obrazowe, które pomogą w postawieniu trafnej diagnozy i umożliwią wybór leczenia.

Zapraszamy do FertiMedica