Adopcja nasienia

W przypadku niepłodności męskiej, spowodowanej brakiem produkcji nasienia zdolnego do zapłodnienia komórki jajowej, FertiMedica daje możliwość skorzystania z nasienia anonimowego dawcy.
Nasienie sprowadzane jest z duńskiego banku męskich komórek rozrodczych European Sperm Bank, z którym współpracujemy już od lat.

Zapraszamy do FertiMedica