Psychologia

Pomoc psychologiczna uzupełnia i wspomaga proces medyczny na każdym jego etapie. Im lepsza kondycja psychiczna pacjentek i pacjentów tym lepsze ich porozumienie w parze oraz skuteczniejsza współpraca z lekarzem w trakcie diagnostyki i leczenia. To jedne z najważniejszych warunków sukcesu. Im lepsze ogólne samopoczucie tym bardziej wyważona i właściwa motywacja do działania. To także zrozumienie swoich prawdziwych potrzeb i trafna ocena sił i możliwości, większa zdolność radzenia sobie z obciążeniami i stresem. To stan psychofizyczny, który z dużym prawdopodobieństwem może zwiększyć szanse na zajście w ciążę i jej utrzymanie. W końcu to również pomoc w przejściu przez starania w sposób łagodniejszy i zrównoważony.

W FertiMedica oferowane są różne formy pomocy psychologicznej w zależności od możliwości i wymagań pacjentów. Psychologia w FertiMedica to oferta zawierająca konsultacje, psychoedukacja, wizyty doraźne, psychoterapia indywidualna, psychoterapia małżeństw i par, a także grupy wsparcia i spotkania warsztatowe.

Spotkania indywidualne przygotowują do tego co ma nastąpić, pomagają poradzić sobie z tym co już się wydarzyło, wspierają w procesie leczenia, pomagają zrozumieć psychologiczne mechanizmy radzenia sobie, uczą jak uporać się z trudnymi emocjami, mogą służyć wypracowaniu nowych modeli zachowań sprzyjających zachowaniu równowagi.

Spotkania dla par i małżeństw pomogą uświadomić sobie rolę obojga partnerów w procesie leczenia, wzmocnić relacje między partnerami, poznać i zrozumieć potrzeby i możliwości małżonków. Pozwolą udoskonalić komunikację między partnerami oraz ukażą istotność różnic między płciami w skomplikowanym przebiegu starań.

Grupy wsparcia działające przy FertiMedica zapewniają wzajemne zrozumienie, poczucie bycia wysłuchanym i akceptowanym, naukę sposobów zachowania się w sytuacjach trudnych (wizyta u lekarza, kłopotliwe pytania rodziny i znajomych, kontakt z dziećmi) oraz poznanie osób będących w podobnej sytuacji.

FertiMedica w ramach swoich działań, które mają na celu pełne wsparcie dla wszystkich starających się o dziecko, zapewnia pomoc psychologa w zwiększonym niż proponują to inne przychodnie zakresie. Oznacza to, że wszyscy pacjenci kliniki mogą liczyć na dodatkowe rozwiązania, będące pomocne na każdym etapie leczenia, w tym darmową pierwszą konsultację oraz stały kontakt z psychologiem.

Zapraszamy do FertiMedica