Adopcja zarodków

W Banku Zarodków FertiMedica przechowywane są zarodki par, które leczą się, leczyły się w naszym ośrodku a także tych par, które z jakiś powodów odraczają decyzję o ciąży na później (z przyczyn medycznych lub pozamedycznych) lub przeniosły zarodki powstałe w innej klinice.

W świetle obowiązującego w Polsce prawa zarodki mogą być przechowywane dla danej pary przez 20 lat. Po tym czasie lub jeśli para z jakiś powodów zdecyduje się na oddanie zarodka lub zarodków do adopcji prenatalnej zostają one przekazane do anonimowego dawstwa.

Bank Zarodków staje się szansą na ciążę dla pary, która nie może uzyskać własnych zarodków.

Zapraszamy do FertiMedica