Wyniki ankiet pacjentów w programie miejskim IVF

„Wyjątkowe podejście, wyjątkowa atmosfera” – tak oceniają naszą klinikę nasi pacjenci.

Urząd Miasta st. Warszawy narzucił na kliniki będące realizatorami programu dofinasowania in vitro obowiązek zbierania opinii pacjentów dotyczących programu i ośrodka realizującego program.

Pacjenci FertiMedica chętnie wypełniają udostępnione w przychodni ankiety, z których wynika, że ich zadowolenie z usług jest bardzo wysokie.

W ankietach między innymi znajdują się pytania o poziom obsługi administracyjno-recepcyjnej w ośrodku, podejście personelu medycznego, warunki panujące w przychodni oraz chęć polecenia jej swoim bliskim.

Praktycznie 100% respondentów FertiMedica oceniła powyższe aspekty na najwyższym poziomie. Bardzo nas to cieszy. Widać, że ogrom pracy jaką wykonujemy przynosi oczekiwane rezultaty oraz sprawia, że pacjenci czują się u nas bardzo dobrze i polecają nasze usługi swoim bliskim.

Innymi ważnym aspektem, który został podkreślony w ankietach jest  praktycznie całodobowy kontakt z lekarzem prowadzącym, wyjątkowe podejście i atmosfera panująca w FertiMedica, brak anonimowości pacjentów, kameralność przychodni oraz duża wrażliwość na potrzeby pacjentów.

W FertiMedica marzenie o posiadaniu dziecka realizujemy w ciepłej i przyjaznej atmosferze oraz w poszanowaniu indywidualnych potrzeb pacjentów.

Zapraszamy na diagnostykę i terapię.