Test prenatalny Harmony

Zakres badania:

 • trisomie 21, 18 i 13
 • aneuploidia chromosomów płciowych
 • monosomia X
 • płeć płodu
 • mikrodelecja 22q11.2

Dostępne trzy opcje badania:

Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + płeć dziecka
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + płeć dziecka
Test prenatalny Harmony (T21, T18, T13) + panel w kierunku aneuploidii chromosomów płci + mikrodelecja 22q11.2 + płeć dziecka

Test Harmony można stosować w przypadku ciąż pojedynczych i bliźniaczych.  Test zwalidowany dla kobiet w ciąży w każdej grupie ryzyka, niezależnie od wieku. 

Kluczowe cechy testu Harmony 

Sprawdzony w licznych badaniach naukowych

 • 72 publikacje naukowe; > 250 000 uzyskanych wyników
 • Zwalidowane użycie dla trisomii 21, 18, 13 w ciążach pojedynczych i bliźniaczych, również IVF

Mierzy, włącza i raportuje % płodowego DNA na wynikach

 • Dokładne rezultaty wymagają pomiaru poziomu % płodowego DNA

Wysoka dokładność, bardzo niska ilość FPR

 • 90 razy mniej wyników fałszywie dodatnich w porównaniu z  badaniami pierwszego trymestru
 • >99% czułość dla trisomii 21, 18 i 13, aneuploidii chromosomów płci i monosomi X

Światowa rozpoznawalność

 • Ponad 2 000 000 testów Harmony wykonanych na całym świecie.

Pewność wyników 

 • Ponad 120 lat doświadczeń Roche zapewnia jakość i pewność rezultatów.

Udowodniona skuteczność w prenatalnych badaniach przesiewowych

 • 72 recenzowane publikacje w okresie 9 lat, ponad 250 000 opublikowanych wyników badań.
 • Najlepiej przebadany NIPT na świecie

Test Harmony bada zaburzenia genetyczne o znaczeniu klinicznym

 • Dzięki mniejszej ilości wyników fałszywie dodatnich, maleje liczba niepotrzebnie wykonywanych zabiegów inwazyjnych. 

Niski odsetek niepowodzeń

 • Według najnowszych badań odsetek próbek, gdzie nie udało się uzyskać wyniku to w zależności od publikacji 0,9% – 1,5%.
 • Zgodnie z zaleceniami nie są wydawane wyniki, gdzie poziom frakcji płodowej jest niższy niż 4%.

Najważniejsze zmiany dla Pacjentek:

 • Dostępność

Badanie można wykonać w Placówkach Medycznych, z którymi współpracujemy oraz w ponad 500 Punktach Pobrań ALAB laboratoria.

 • Szybkość

Czas oczekiwania na wynik uległ skróceniu i wynosi 5-8 dni roboczych. 

 • Bezpieczeństwo

Badanie wykonywane jest już w Polsce w laboratorium ALAB w Warszawie, materiał genetyczny zostaje w kraju. 

 • Logistyka

Zapewniony transport próbek poprzez własną sieć kurierów.

 • Serwis

Oferujemy wsparcie merytoryczne, wykwalifikowany personel jest do dyspozycji naszych Pacjentów:

e-mail: harmony@alab.com.pl , tel.513-017-761 

 • Zakres badania

Badanie zostało poszerzone o Zespół diGeorge’a (mikrodelecja 22q11.2)
i zostało w tym zakresie w pełni zwalidowane. Zakres badania jest zgodny ze światowymi i krajowymi wytycznymi.

https://www.youtube.com/watch?v=p1ubqVXl-tQ 

https://testyharmony.pl/#test-prenatalny-harmony

https://badaniaprenatalnealab.pl 

Zobacz ulotkę Pacjenta

Zapraszamy do FertiMedica