Procedura dostawy oocytów

Wypełnij ankietę

1. Czy w Pani rodzinie występowały choroby dziedziczne, takie jak mukowiscydoza, rdzeniowy zanik mięśni, hemofilia, fenyloketonuria? *
2. Czy miała Pani wcześniej przeprowadzane testy genetyczne, jeżeli tak to jakie były ich wyniki? *
3. Czy była Pani diagnozowana lub leczona z powodu chorób dziedzicznych/genetycznych?
4. Czy ma Pani rodzeństwo lub dzieci z chorobami dziedzicznymi/ genetycznymi?
5. Czy miała Pani wcześniej poronienia lub problemy z ciążą?
6. Czy w poprzednich Pani ciążach stwierdzono wady płodu?
7. Czy kiedykolwiek była Pani w ciąży mnogiej? *
8. Czy poprzednie Pani ciąże/ciąża była wynikiem zapłodnienia in vitro?
9. Czy była Pani narażona na czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie , chemikalia lub czy pracuje w miejscu o dużej szkodliwości dla zdrowia? *
10. Czy przyjmuje Pani leki na stałe lub stosowała leki w ciągu ostatnich trzech miesięcy przed planowanym pobraniem komórek jajowych? *
11. Czy pali Pani papierosy lub używa jakichkolwiek substancji psychoaktywnych? *
12. Czy była Pani szczepiona przeciwko chorobom zakaźnym takim jak różyczka, odra czy świnka? *
13. Czy dawczyni zgadza się przekazać swoją historię medyczną jej biologicznym potomkom w przyszłości? *