Bezpieczne leczenie niepłodności w erze Covid-19

Wobec przedłużającej się sytuacji zagrożenia epidemicznego wirusem SARS-CoV-2 oraz braku perspektyw szybkiego zakończenia epidemii pragniemy podkreślić, iż niepłodność jest poważną chorobą i w wielu przypadkach jej leczenie nie powinno być odraczane.

Zgodnie z rekomendacjami European Society of Human Reproduction and Embryology oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii, powzięliśmy w FertiMedica szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszym pacjentom i personelowi.

 1. Wszystkich pacjentów rozpoczynających leczenie obowiązuje wypełnienie ankiety dotyczącej oceny stanu zdrowia i czynników ryzyka COVID-19.
 2. Każda para przygotowująca się do procedur rozrodu wspomaganego zostanie poddana ocenie stanu zdrowia na około 2 tygodnie przed rozpoczęciem procedury oraz w trakcie stymulacji owulacji.
 3. Wszyscy pacjenci podejrzani o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 poddani zostaną odpowiednim badaniom na obecność wirusa lub przeciwciał.
 4. Wszyscy pacjenci z potwierdzoną wcześniej infekcją Covid-19 zostaną poproszeni o przedłożenie stosownych zaświadczeń dokumentujących pełne wyzdrowienie z choroby.
 5. Wszyscy pracownicy FertiMedica zostają regularnie poddawani ocenie stanu zdrowia oraz ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 6. Pracownicy podejrzani o zakażenie zostają natychmiast poddani stosownym badaniom i odsunięci od pracy do momentu potwierdzenia braku zakażenia lub wyzdrowienia.
 7. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z pacjentami są poddawani rutynowym regularnym badaniom na obecność wirusa SARS-CoV-2.
 8. Ograniczona zostaje liczba pacjentów przebywająca w jednym momencie w przychodni; wydłużone zostają czasy konsultacji, aby uniknąć kumulacji pacjentów; osoby oczekujące w poczekalni obowiązuje zachowanie stosownego dystansu od siebie, część krzeseł została usunięta, a pozostałe rozstawione są w odpowiedniej odległości od siebie.
 9. Wszystkich przebywających na terenie przychodni obowiązuje noszenie maseczek zakrywających usta i nos.
 10. Lada recepcyjna zostaje zaopatrzona w odpowiednią osłonę z poliwęglanu.
 11. Wszystkie pomieszczenia przychodni są często i bardzo dokładnie dezynfekowane.

Zapraszamy do FertiMedica, gdzie leczenie w dobie Covid-19 jest bezpieczne.