Ograniczenia w przyjęciach pacjentów spowodowane zagrożeniem epidemicznym

Z uwagi na epidemię koronowirusa SARS-CoV-2 FertiMedica Centrum Płodności znacząco ogranicza przyjęcia pacjentów od dn. 16 marca 2020 r. Podjęcie powyższej decyzji podyktowane jest zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno pacjentom jak i pracownikom naszej przychodni.

Zapisy pacjentów zostają wstrzymane do odwołania.

Wszyscy zapisani na konsultacje i zabiegi pacjenci zostaną poinformowani telefonicznie o statusie swojej wizyty.