dr Krzysztof Jacko

dr Krzysztof Jacko

Specjalista onkologii klinicznej, doktorant  Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny tropikalnej i morskiej

Wykształcenie i doświadczenie:

Dr Krzysztof Jacko jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W latach 1998 – 2001 uzyskał tytuł specjalisty medycyny tropikalnej i morskiej oraz specjalisty I stopnia chorób wewnętrznych. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie onkologii klinicznej odbył w Klinice Onkologii Wojskowego Instytutu Medycznego, kierowanej przez prof. Cezarego Szczylika. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są zagadnienia związane z diagnostyką obrazową guzów i nowotworów piersi oraz ich leczeniem. Ukończył liczne  kursy Polskiego Towarzystwa Ultrasonografii. Specjalizuje się również w badaniach USG  piersi  u pacjentek ciężarnych i karmiących. Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Onkologii oraz Poradni Chorób Piersi Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Współpracuje również z Centrum Medycznym „Żelazna”.

Dodatkowe aktywności:

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK) i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego (PTO)

specjaliści fertimedica

Zespół