dr Olga Redko

dr Olga Redko

specjalista ginekolog-położnik

Absolwentka Państwowego Uniwersytetu Medycznego w Zaporożu (Ukraina). W latach 2012 – 2014 pracowała w Szpitalu Klinicznym nr 3 w Zaporożu, następnie w prywatnej klinice w Kijowie.

Rozpoczęła wykonywanie zawodu lekarza w Polsce w 2017 roku (przeszła pełnowymiarowy proces nostryfikacji dyplomu i specjalizacji medycznej w Polskich placówkach medycznych według reżimy Ministerstwa Zdrowia i Izby Lekarskiej. Pracuje obecnie jako asystent w II Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. W ramach pracy klinicznej konsultuje w przyszpitalnej Poradni Patologii Ciąży, prowadzi również wykłady w Szkole Rodzenia. Uczestniczy w kongresach i szkoleniach z zakresu położnictwa, ginekologii i ultrasonografii.

W praktyce ambulatoryjnej zajmuje się przede wszystkim prowadzeniem ciąży fizjologicznej i powikłanej, poradnictwem antykoncepcyjnym, diagnostyką i leczeniem schorzeń ginekologicznych oraz patologią szyjki macicy (wykonuje badania kolposkopowe). W praktyce szpitalnej wykonuje m.in. operacje na przydatkach, zakładanie szwu okrężnego na szyjce macicy, punkcje zagłębienia maciczno-odbytowego, łyżeczkowanie kanału i jamy macicy, cięcia cesarskie, biopsje aspiracyjne i celowane. Posługuje się językiem polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim.

UA:
Olga Redko

Випускниця Запорізького Державного Медичного Університету(Україна).
Диплом лікаря отримала у 2008 році.

Професійний досвід:

У 2008 році розпочала спеціалізацію з акушерства та гінекології:
– у 2008-2009 роках – Пологовий будинок № 5 (сьогодні Перинатальний центр)
– у 2009-2011 роках – Пологовий будинок № 3 Академії Медичного Післядипломного Освіти в Запоріжжі.
30 червня 2011 року мені було присвоєно звання лікаря-спеціаліста зі спеціальності акушерства та гінекології.
У 2012-2013 роках я працювала в Гінекологічно-Акушерській клінічній лікарні № 3 у Запоріжжі на посаді лікаря акушера-гінеколога.
З березня 2014 року працювала як лікар акушер-гінеколог у приватній клініці «CityClinic» у Києві.

В 2016р нострифікація диплому у р.Польща в Медичному Університеті м.Білосток.
2016 – 2017 Стажування післядипломне у Центральній Клінічній Лікарні, вул. Банаха 1а, Варшава.
2017 продовжую стажування у Спеціалізованій лікарні імені Святої Родини СПЗОЗ як волонтер у гінекологічному відділенні.
2017 – 2022 Працюю як резидент у відділенні акушерства перинатології і гінекології в Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki у м.Варшава
2023 – отримала титул лікаря спеціаліст з акушерства і гінекології.
2023 – сьогодні, продовжую працювати та здобувати новий досвід у гінекологічному відділенні в Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki у м.Варшава

Навички та кваліфікації
Володію сучасними методами обстеження та лікування в акушерстві та гінекології, сучасними методами ведення фізіологічних та патологічних вагітності та пологів.
Виконую всі основні операційні процедури в акушерстві та гінекології. Вдосконалюю свої навички в малоінвазивній та естетичної гінекології. Виконую кольпоскопію та діагностую всі патологічні стани шийки матки.
Маю сертифікати до виконання УЗД в акушерстві та гінекології.
Займаюсь діагностуванням неплідності. Добираю оптимальні засоби контрацепції.

Курси підвищення кваліфікації:

2010 рік – навчання з питань планування сім’ї та репродуктивного здоров’я
2011 рік – Інфекційні захворювання в акушерстві та гінекології –
2014 рік – УЗД в акушерстві та гінекології – Національна Медична Академія Післядипломної Освіти ім. П.Л. Шупика
2014 рік – Кольпоскопія та запальні стани в гінекології – Національна Медична Академія Післядипломної Освіти ім. П.Л. Шупика
2017 рік – курс УЗД в акушерстві та гінекології Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
2019 рік – курс вад розвитку центральної нервової системи плоду.
2020 рік – онлайн курс просунута кольпоскопія для фахівців Polskie Towarzystwo Kolposkipistów
2021 рік – онлайн курс гінекології ендокринологічної
2022 – 2023 Закінчила річний курс Imaging in Maternal Fetal Medicine 2023 in Barcelona
2023 рік майстер-клас Лапароскопія в гінекології.
Активно беру участь у семінарах та науково-практичних конференціях польського товариства акушерів та гінекологів, курсах The fetal medicine foundation та ін.

RU:

Olga Redko

Выпускница Запорожского Государственного Медицинского Университета (Украина).
Диплом врача получила в 2008 году.

Профессиональный опыт:

В 2008 году начала специализацию по акушерству и гинекологии:
– в 2008-2009 годах – Роддом № 5 (сегодня Перинатальный центр)
– в 2009-2011 годах – Роддом № 3 Академии Медицинского Последипломного Образования в Запорожье.
30 июня 2011 года получила звание врача-специалиста по специальности акушерства и гинекологии.
В 2012-2013 годах работа в роддоме № 3 в Запорожье на должности врача акушера-гинеколога.
С марта 2014 – врач акушер-гинеколог в частной клинике «CityClinic» в Киеве.

В 2016г нострификация диплома в Польше в Медицинском Университете г.Белосток.
2016 – 2017 Стажировка последипломная в Центральной Клинической Больнице, ул. Банаха 1а, Варшава.
2017 продолжаю стажировку в Специализированной больнице имени Святой Семьи СПЗОЗ, как волонтер в гинекологическом отделении.
2017 – 2022 Резидантура в отделении акушерства, перинатологии и гинекологии в Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki в г.Варшава
2023 – получила звание врача специалиста в акушерстве и гинекологии.
2023 – продолжаю работать и приобретать новый опыт в гинекологическом отделении в Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki в г.Варшава

Навыки и квалификации
Владею современными методами исследования и лечения в акушерстве и гинекологии,веду физиологические и патологические беременности и роды.
Выполняю все основные операционные манипуляции в акушерстве и гинекологии. Совершенствую свои навыки в малоинвазивной и эстетической гинекологии. Выполняю кольпоскопию и диагностирую все патологические состояния шейки матки.

Совершенствую свои навыки в малоинвазивной и эстетической гинекологии. Выполняю кольпоскопию и диагностирую все патологические состояния шейки матки. Имею сертификаты для выполнения УЗИ в акушерстве и гинекологии. Занимаюсь диагностикой бесплодия. Подбираю оптимальные средства контрацепции.
Курсы повышения квалификации:
2010 год – обучение по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья
2011 год – Инфекционные заболевания в акушерстве и гинекологии –
2014 год – УЗИ в акушерстве и гинекологии – Национальная Медицинская Академия последипломного Образования им. П.Л. Шупика
2014 год – Кольпоскопия и воспалительные состояния в гинекологии – Национальная Медицинская Академия последипломного Образования им. П.Л. Шупика
2017 год – курс УЗИ в акушерстве и гинекологии Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii
2019 год – курс пороков развития центральной нервной системы плода.
2020 год – онлайн курс продвинутая кольпоскопия для специалистов Polskie Towarzystwo Kolposkipistów
2021 год – онлайн курс эндокринологической гинекологии
2022 – 2023 Закончила годичный курс Imaging in Maternal Fetal Medicine 2023 в Барселоне
2023 год мастер-класс Лапароскопия в гинекологии. Активно участвую в семинарах и научно-практических конференциях польского общества акушеров и гинекологов, курсах The fetal medicine foundation и др.

specjaliści fertimedica

Zespół