dr Beata Szerstobitow

dr Beata Szerstobitow

specjalista medycyny nuklearnej

Wykształcenie i doświadczenie
Dr Beata Szerstobitow ukończyła studia na I Wydziale Akademii Medycznej Warszawie w 1986r. W 1990r. uzyskała specjalizację I-stopnia, a w 1994r. specjalizację II-go stopnia z medycyny nuklearnej. Pracowała jako starszy asystent w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II-Wydziale Lekarskim AM w Warszawie. Prowadziła również wykłady i zajęcia praktyczne dla studentów tego wydziału. Była pracownikiem pracowni USG w Szpitalu Śródmiejskim w Warszawie przy ul.Solec.

Specjalizuje się  w  diagnostyce ultrasonograficznej  męskiej niepłodności wykonując badania  USG jąder  i najądrzy z oceną dopplerowską żylaków powrózka nasiennego , ocenę  gruczołu krokowego i pęcherzyków nasiennych  metodą TRUS, jak również ocenę układu moczowego (nerek i pęcherza moczowego).
Zajmuje się również diagnostyką ultrasonograficzną gruczołów piersiowych (w tym  kobiet w okresie laktacji), tarczycy, ślinianek oraz węzłów chłonnych.

Dodatkowe aktywności
Pracownik grantu naukowego KBN z zakresu diagnostyki ultrasonograficznej w chorobach gruczołu krokowego.
Od początku istnienia Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii jest jej czynnym wykładowcą, jak również prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne  na Urologicznych Warsztatach Ultrasonograficznych organizowanych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Urologicznego w Katedrze i Klinice Urologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

specjaliści fertimedica

Zespół