dr Anna Tomankiewicz Zawadzka

dr n. med. Anna Tomankiewicz-Zawadzka

genetyk kliniczny

Wykształcenie i doświadczenie:
Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Od 1998 roku zatrudniona w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez pierwsze pięć lat pracowała jako cytogenetyk w Zakładzie Genetyki IPiN szkoląc się w klasycznych oraz molekularnych technikach analizy chromosomów człowieka. Od 2003 roku zatrudniona w Poradni Genetycznej. Zajmuje się pacjentkami
poddającymi się diagnostyce prenetalnej oraz parami zgłaszającymi się z problemami zaburzeń rozrodu, badaniem przyczyn występowania wad płodu oraz chorób neurodegeneracyjnych, w szczególności chorobą Huntingtona, ataksjami rdzeniowo – mózgowymi, chorobami nerwowo-mięśniowymi, problematyką chorób metabolicznych. Od 2009 roku jest specjalistą w zakresie genetyki klinicznej.

Dodatkowe aktywności:
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Genetycznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. W 2014 roku obroniła pracę doktorską dotyczącą zaburzeń genetycznych wpływających na zaburzenia psychiczne, wady serca oraz wady płodu.

specjaliści fertimedica

Zespół