dr Tatiana Ostaszewska Mosak

mgr Tatiana Ostaszewska-Mosak

psycholog, psychoterapeuta

Wykształcenie i doświadczenie:
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: Psycholog Kliniczny Zdrowia) oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

W swojej praktyce wykorzystuje różne podejścia i metody psychologiczne oraz psychoterapeutyczne takie jak – Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), logoterapia, psychologia pozytywna, terapia zorientowana na cel, terapia krótkoterminowa i interwencja kryzysowa. Od zawsze zainteresowana problematyką stresu, jego wpływu na zdrowie i funkcjonowanie człowieka oraz ogólnie pojętą psychosomatyką.

Od czternastu lat związana z problematyką niepłodności i wspierania jej leczenia – wcześniej współpracowała z Europejskim Centrum Macierzyństwa InviMed. Pomaga w prowadzeniu ciąż zagrożonych, trudnych oraz uzyskanych po szczególnie skomplikowanych i medycznie wspomaganych staraniach. Przygotowuje do porodów i wczesnej opieki nad niemowlęciem. Zajmuje się profilaktyką depresji poporodowej. Współautorka książki „Drogi ku płodności”.

Dodatkowe aktywności:
Współzałożycielka Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Niepłodności, opiekunka linii wolontariackiej Stowarzyszenia Nasz Bocian „Pacjent – pacjentowi”. Doula po kursie Fundacji Rodzić po Ludzku, dyplomowana instruktorka Aktywnej Szkoły Rodzenia. Ukończyła kurs laktacyjny Centrum Nauki o Laktacji. Jest stałym współpracownikiem portali e-dziecko, Wirtualnej Polski, Natemat oraz ekspertem wypowiadającym się w pismach o tematyce zdrowia, partnerstwa, rodzicielstwa.

specjaliści fertimedica

Zespół